Den 26. februar. - Foråret er på vej, Viber og stære er på vej nord på, og sandlærkens triller kan nu høres derude i marsken.
Vandrefalken nabber her en Stær til middagen over klæggraven ved Kammerslusen.

Den 22. februar. - Nu smelter drivisen i Vadehavet, og hvis man sætter kameraet helt ned til jorden, kan man få det hele til at se lidt større ud end det er i virkeligheden.
Der er mange Havørne i marsken lige nu, sikkert pga. de mange afkræftede og døde ænder og gæs der ikke klarede vinteren.
Her er det Blå Kærhøg hun der er på musejagt.

Den 18. februar. - Det var så den vinter, nu er den så forsvundet hen over natten, men det var dejligt så længe det varede, med tre ugers frost og sne..
Men det har været en hård tid for fuglene, og rigtig mange er da også bukket under.
- Når vadehavet fryser til, samles ænder, gæs og svaner ved å udløbene uden for Kammerslusen og Kongeåslusen, og hvor der er ande- og gåsesteg, er der også Havørne. ikke mindre end 9 Havørne talte jeg en morgen ved Kongeåslusen.
- Afkræftede Skovsnepper og Bekkasiner har man kunnet møde de mærkeligste steder, hvor de har forsøgt at finde noget spiseligt.
De sidste par dages kraftige østenvind, har blæst alt vandet ud af Vadehavet. Billedet her er taget ved højvande, og jeg tror næsten man kan gå tørskoet til Mandø i sandaler.

Den 4. - 8. februar. - I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude." - Mon ikke den gode hr. B.S. Ingemann har været en tur i Ribemarsken og set dette minimalistiske motiv, da han skrev denne tekst for 190 år siden. - De sidste par uger, har det været rigtig dejlig koldt derude. - Når vadehavet og klæggravene fryser til, samles Pibeænderne de steder hvor vandet ikke er "stift" som her på Ribe Holme hvor der ikke bare er mange Pibeænder, nej der er rigtig mange Pibeænder.
Gravænderne her langs Låningsvejen, ligger helt stille for at spare på energien..

Den 1. februar. - 354 Traner talte jeg i morges ved Hviding engsø. Det er rigtig mange, og gud hvor de larmer når de alle letter på én gang. - Vinteren er ved at bide sig fast som her ved Låningsvejen. På Lakolk strand fouragerede en lille flok Bjerglærker
Langs Rømødæmningen raster tusindvis af Storspover i det kolde vand. - Og mon ikke årets første påskelam går og fryser fusserne.?