Den 26. februar - Ved Kammerslusen er den Store Præstekrave vendt tilbage fra de sydlige himmelstrøg, - jo der er forår i luften, selvom det er hundekoldt derude..

Den 20. februar - Den Grønbenede rørhøne spangulerer rundt på Damvejen langs Stampemølleåen. --Og her t.v. er jeg ude i Jedsted enge hvor den Blå kærhøg han, der kommer flyvende lige imod mig. Desværre var vejret lidt grumset, og det småregnede, så billedet blev ikke så godt.

Ringmærket Hættemåge
Den 14. februar - Idag var jeg ude og lede efter isfuglen og Vandstæren ved Skibbroen og Dagmarsåen, de glimrede iøvrigt begge ved deres fravær.Derimod faldt jeg over denne unge ringmærkede Hættemåge . Det lykkedes næsten at aflæse ringen, pånær det sidste tal.........ærgeligt.
Bomlærker
Derefter gik turen til Jedsted enge, hvor Bomlærker, Engpibere og sanglærker strejfede omkring.- Og en flok Gråkrager som holder til ved de høje grantræer..
Gråkrage

Den 12. februar - Lille Lappedykker skudt ved Ribe Holme i dagens sidste lys. - Jeg tror de lever halvdelen af deres liv under vandet, de dykker ihvertfald hele tiden. (prøv bare at køre musen hen over den.)

Den 8. februar - Skiftevis snevejr og flot solskin, så jeg var ude og skyde et par Musvåger ved henholdsvis Kammerslusen og i Jedsted enge...