Rørspurv Acrocephalus scirpaceus
Låningsvejen til Mandø - den 3. november 2020
Ribemarsken - den 2. december2016
Kammerslusen - den 21. juni 2016
Ribe holme - den 23. marts 2016
Kammerslusen - den 16. juni 2015
Vilslev enge. - den 10. april 2011