Den 27. oktober - Det kan godt være landmændene i Jedsted - og Vilslev enge er ved at være godt trætte af at Kongeåen ikke afvander engene som den skal, men derimod løber over sine breder, men fuglene er vilde med det, ja selv en Sortgrå Ryle havde fundet vej ind på kornmarkerne. - Måske engene skulle dyrkes lidt mindre intensiv med høslet og afgræsning i det omfang det var muligt, istedet for denne kamp imod naturen..
Her er det Dobbelt Bekasin, Alm. Ryle, Vibe, Brushane og Sang- og Pibesvaner der nyder godt af de oversvømmede enge.
Jeg vil tro det er en hun og to hanner :)
Den 22. oktober - Hvis man kører det Mandø, er det en rigtig god idé at have styr på vandtiderne. Det havde jeg ikke i dag, så det gav meget sent og kold aftensmad..

Den 17. oktober - Den megen nedbør der er kommet gør, at engene i Ribemarsken er delvis oversvømmet, og det er lige noget for Rylerne og Bekasinerne..
Her kom jeg vist lidt for tæt på Sølvhejren ved Låningsvejen. - Et par km ude ad Låningsvejen sad den ungeVandrefalk på faskinerne...

den 7. oktober 2017 - Så ankommer de første Bramgæs fra ynglepladserne i nord, og Hjejler, Ryler og Præstekraver fouragerer på de nyspirede enge med vintersæd på Ribe Holme...
- Og Stære er der ved at være rigtig mange af nu, hernede i Ribemarsken..
Ved Låningsvejen og på forlandet ved Mandø ses Sølvhejren næsten dagligt, og ofte 4-6 stykker.
- og så er Stor Tornskade ankommet ved Kammerslusen, ja det er ved at blive efterår nu...

den 1. oktober - var dagen hvor den årlige udflugt gik til Grærup Langsø, og Krondyrene lavede bukkespring for at sikre artens fortsatte beståen...