Den 30. oktober - Søndagens gåtur gik til skovene omkring Gram slot, som står i de flotteste efterårs farver lige nu.
Den 29. 0ktober - I lørdags kørte jeg igennem Fæsted mose, hvor en mega flok Ringduer (Skovduer) fouragerede på de høstede majs marker.

Den 7. oktober - I Ribemarsken er Bramgæssene i stor stil ankommet fra ynglepladserne i nod, - som her på Ribe Holme.
Den 7. oktober - Fredag efter fyraftens turen gik idag til Mandø. -Der raster rigtig mange vadefugle i vadehavet lige nu, hvor de tanker op til den videre færd sydover. - Her det Strandhjejle og Islandsk Ryle..
Storspove og Rødben..
På forlandet ved Mandø, stod både Fiskehejre og Sølvhejre..

den 5. oktober - Der er vildt mange Stære ved Ribe østerå lige nu, og næsten lige så mange publikummer (bob bob) der kommer i busser fra hele landet, for at opleve Stærene danse på aftenhimlen.

Den 3.og 4. oktober - Så er Stærene igen dukket op ved Vilslev enge, hvor de gør en smule Sort sol, men slet ikke i det antal som ved Ribe østerå. Men hvad der mangler i Stære, er der til gengæld i smuk solnedgang.
På vejen hjem over, sad to Mosehornugler i vejsiden ved Hillerup enge, og det lykkedes med et hurtigt dogmeskud at ramme den ene op imod aften himlen, inden den strøg over diget..

Den 1. oktober - Idag var Gitte og jeg på den årlige tur til Grærup langsø for at kigge på Krondyr. Det er ved at være i slutningen af hindernes brunst, så det hele foregik næsten i slow motion og uden kampe om damernes, gunst, kun lidt hjorte brøl hørtes hist og her.