De fleste billeder kan klikkes op...
Den 30. december - Gitte og jeg kørte idag en tur til Hanstholm, hvor der i øjeblikket er hvid jul, iform af Ismåge og Sneugle. - Sneuglen så vi kun som en lille prik i det fjerne, mens ivrige fuglekiggere jog den længere og længere ind i Hanstedreservatet. - Ismågen + et par Dværgmåger derimod, havde vi fornøjelsen af sammen med en halv snes andre fuglekiggere og fotografer...Så med billeder af den lille højarktiske Ismåge, ønskes alle et GODT NYTÅR.................
Den 28. december - I Middags stillede jeg kamaraet op ved køkkenvinduet, for at skyde lidt fugle ved foderbrættet, inden turen gik til Gram efter Mellemflagspætten. - Et split sekund efter jeg havde skudt Musvitten herunder, kommer Spurvehøgen og nakker den. (Billederne er taget med få sekunders mellemrum). - Her sidder han på græsplænen og klemmer luften ud af Musvitten, hvorefter han smutter hen under træerne og fortærer den..........PS.Mellemspætten var forøvrigt ikke på plads i eftermiddags, trods ihærdig eftersøgning af mange fuglekiggere, så det skal prøves imorgen igen..:-)
Den 14. december - Jeg kørte idag en tur igennem den Sønderjyske del af nationalparken, nærmere betegnet Ballum enge og Rømødæmningen. - Nord for Rømødæmningen holder der ikke mindre end otte Sølvhejrer til for tiden. Her går de og fanger småfisk i grøblerenderne. -
Jeg regnede med at der var en masse gæs i Ballum enge, - det var der ikke, der var i det hele taget næsten ingen fugle dernede, - en flok blandede måger fouragerede på en græsmark., Her er det en beskidt Svartbag der må stå for skud...
I Ribemarsken er der for tiden mange rovfugle, Herunder er det Vandrefalken, der smutter over diget ved Vilslev enge, for at sætte kursen nord på over forlandet mod Esbjerg. -
Desuden så jeg idag Blå Kærhøg, Spurvehøg, Tårnfalk, og Musvåge i flere farver.