Den 31. august - Gl. hvidding engsø havde besøg af 12 Skestorke, - her ses de 11 af dem skudt på lang afstand..

Den 19. august - Næsten 30 grader fra en skyfri himmel, og Sommerfuglebusken står i fuldt flor, så jeg var ude at skyde sommerfugle med macro objektivet. - Her er det Dagpåfugleøje der har snablen i honningbøtten.
.Midt på eftermiddagen, ringede Jens fra Kalvslund, og fortalte at han var ude at høste i Ribe mose, og at Mosehornuglen var lettet lige foran mejetæskeren, og gået ned i kornet igen 50 meter fremme, og at han havde fundet klækkede hvide æggeskaller fra stedet. - Jeg kørte derud med det samme, og lettede uglen, som så gik ned på græsmarken ved siden af.
Jeg har desværre kun set en ugle (af gangen) derude. - Men det ligner lidt et kikset yngleforsøg.

Den 5. august - Dagens morgentur gik blandt andet til Fladsåen, mellem Hareby og Gelsbro, hvor denne flotte han Hedehøg fouragerede lavt over lyngklitterne. - Fuglen er ikke ringmærket. -
Turen gik videre til Stavnager plantage, hvor en luftkrig var igang mellem Spurvehøg og den noget større Hvepsevåge.
- Videre gik turen til Sjapmose og Varming hede, hvor den Rødryggede Tornskade yngler.
- Derefter en tur til Lindet skov efter Bent´s Pirol, men ingen Pirol idag, - men tre Sortspætter på ét billede er nu heller ikke så ringe endda. -Det må være ungerne fra Sortspættehullet på Savværksvej.
Der kom en mail fra Hans Christensen fra Tønder med bla. følgende kommentar til billedet:

Billedet viser en true/konfliktsituation, der ofte udspinder sig mellem mindst 2 spætter og af samme køn. Ved bl.a. sortspætte er det ret nøje beskrevet i litt., og der er f.eks. tale om næbstødspositur, fægten og vingefremvisning. Ledsaget ofte af svage lyde, kaldet f.eks. prit-prit el. rya-lyde. Det er især noget som tyskeren Dieter Blume har beskrevet også i den engelske litteratur. Positurerne er et godt stykke hen af vejen de samme ved de andre spættearter, men lydene er mere forskellige.