Brun mosaikguldsmed
almindelig kobbervandnymfe
Den 29. august - kørte jeg en tur til Lindet skov. - Jeg gik ned til den lille sø, vest for den sydlige P-plads. Her var der godt gang i Guldsmedene, Libellerne og Vandnymferne.

De havde travlt med at forplante sig og spise hinanden, som det ses på det nederste foto, kan Libellerne klare begge dele på én gang.

blå mosaikguldsmed og alm. vandnymfe
Blodrød libel

Den 16. august - Jeg kørte en aftentur ud til Gl.Hvidding engsø. - På forlandet, helt ude ved vandkanten, stod et par Traner og en ungfugl. Mon ikke det er yngleparret fra Bjørnkær mose, der er taget en tur til stranden, jeg har nemlig ikke kunnet finde dem derude i den sidste stykke tid. :o)

Den 15. august - Idag er det søndag, det skønneste sommervejr, og fuld knald på min Sommerfuglebusk...

Den 14. august - Så er årets afkom af hhv. By- og Landsvaler ved at være på vingerne, - som her ved Ballum sluse....

Den 8. august - Ved kammerslusen, kan denne ualmindelig smukke hun Rørhøg for tiden ses fouragere over engene.

Den 7. august - Gitte og jeg gik en tur rundt om Åskov hede, eller 'Dødens dal' som hestefolket kalder det. - Fugle var der ingen af, men derimod så vi nok 10 -15 Firben. øverst er det Markfirben og nederst Skovfirben. (tror jeg)

Den 5. august - Jeg kørte en lille aftentur ud til Kammerslusen mellem kl. 20 og 21. - Ved de nordlige klæggrave gik ikke mindre end 20 skestorke, mens Hedehøge hannen fouragerede nord for. - På vejen hjem over Nr.Farup gik disse to Traner på en nyslået eng, sammen med 20-25 Fiskehejre, et par hundrede Viber, + lidt Hjejler og Brushøns. - Pludselig dukker en Ræv op, den kunne vist godt tænke sig at smage lidt på Tranerne, men da den kom lidt for tæt på, hoppede de lidt og slog et par slag med vingerne, og så ka det nok være at Mikkel skulle videre..

Den 2. august - Hedehøgen her, fotograferede jeg ved Ribe østerå. - Det er første gang jeg ser den i området iår. - Fuglen er ikke ringmærket.

Den 1. august - De to Tranepar i Hønning mose, har tilsyneladende ingen unger fået på vingerne iår. - Her ses parret fra den sydlige del af mosen..