Den 28. august. - På Lakolk strand er der for tiden masser af vadefugle. Herover er det Mudderklire, og Krumnæbbet Ryle.
Og Islandsk Ryle i sommerdragt...
Herunder er det en ung Islandsk Ryle og Krumnæbbet Ryle...
Herunder en meget pædagogisk opstilling skudt på lang afstand af hhv. Sandløber, Alm. Ryle og Dværgryle.. (tror jeg)
Til slut et par Hættemåger der har smidt sommerhatten og Lille kobbersneppe.

Den 28. august. - Gitte og jeg kørte en tur til Rømø, og på vejen derover slog vi et smut ind over Astrup engsø, hvor Knopsvane parret har fået fire unger. To af ungerne er helt hvide, og det er genetisk betinget, at enkelte svaner bliver hvide. Fænomenet kaldes for Polske svaner, og Sønderjylland skal være det sted i landet med flest Polske svaner. -
.
Ved Rømødæmningen lå et dødt får, som Ravnene havde kastet sig over, som en flok Gribbe over en Gazelle på den Afrikamske savanne...

Den 26. august. - Jeg kørte en lille aften tur ud til Kammerslusen, hvor disse 4 Nilgæs holdt til i den sydlige klæggrav. Jeg tror det er et par med to store unger, -og man kan ikke engang sige længere, at den er mere sjælden end køn, da den efterhånden er ved at være ret udbredt overalt.

I klæggraven vrimler det med Gråænder, og det ser ud til at franskbrødsænderne herinde fra byen, på et tidspunkt, har været ude at blande sig i farvesammensætningen.


Den 16. august. - Jens ringede til mig her til aften og fortalte, at der på det sidste havde været en del aktivitet i Sløruglekassen, som jeg satte op i laden hod ham, for 3-4 år siden. - Jeg kørte derud til Kalvslund, vi ville se om der var unger i kassen. Der var desværre ingen unger, kun et enkelt æg. Så enten er ungerne fløjet, og ægget gold, eller måske de er begyndt på andet kuld. (fortsættelse følger)

Den 14. august. - Det var helt vindstille, så Gitte og jeg kørte ud til Kammerslusen, hvor vi gik på toppen af diget ned til de sydlige klæggrave. Kl. 19.30 samledes ca. 25.000 stære over hovedet på os, hvorefter de kastede sig ned i klæggraven 50 meter fra hvor vi stod.
Her sidder de skulder ved skulder. - Det var en virkelig fed oplevelse at stå der lige midt i en Sort sol.

Den 9. august - Her ses otte á femten Skestorke, som for tiden opholder sig i de nordlige klæggrave ved Kammerslusen.

Den 6. august - Gitte og jeg gik en tur med hjertestien rundt i Bjerreskoven. Og i Tidslerne lengs med Tved å, sad Stillits familien og gjorde det de er bedst til, nemlig at pille frø ud af Tidslernes frøstande