Den 28. april. - Storkeparret fra Øster Vedsted, har nu slået sig ned i reden på det Gamle Rådhus i Ribe, og sidder nu her og griner lidt af det hele..

Den 24. april. - Den sidste uges tid, har et storke par holdt til i reden i Øster Vedsted. De fouragerer i engene langs Bjerrumvej om dagen, og overnatter i reden om natten.- Den ene fugl er ringmærket i Tyskland med nr. 2V424, den anden er ikke ringmærket.

Den 23. april. - Idag gik vi en tur rundt på Åskov hede, for at lede efter Mariehøne Edderkoppen, og Gitte fandt et enkelt eksemplar af den lille smukke edderkop. - Desuden fandt vi Markfirben og Stålorm der lå og solede sig..

Den 22. april. - Idag var vi en tur på Lakolk strand, hvor Hvidbrystet Præstekrave nu er ankommet.

Den 19. april. - På Åskov hede, ved Gelsbro, yngler Sortstrubet Bynkefugl..

Den 18. april. - Idag sprang Bøgen ud i plantagen nord for byen, og årets første Gul Vipstjert så jeg på Ribe Holme.. Jow jow, det er forår nu.

Den 18. april. - Her til aften var der fint besøg ved Kammerslusen af en Steppehøg han, Det varede fem minutter, så var han væk igen.
Det lader til at Rørhøgen igen i år har tænkt sig at yngle i Tagrørene ved klæggravene nord for Kammerslusen.
Her er det Grågåse parret på den våde eng syd for Vittenbergskolen der er ude at promenere med afkommet..

Den 13. april. - Så har Grågåse parret i Stampemølleåen, fået gæslinger.

Den 10. april. - Blåhalsen sidder lige nu og synger i vilden sky ude på Ribe holme, mens Haren bare sidder og guffer Mælkebøtte blade.

Den 1. april. - Jeg måtte lige en tur ud til Tangeskoven igen for at kigge efter krybdyr, - og idag var der både Hugorme og Snoge der lå og varmede sig i solen.