Den 7. oktober. - Vi havde et ærinde i Esbjerg i dag, så jeg kørte en tur ned på havnen for at kigge efter Alk og Lomvie der den sidste uges tid er blevet spottet der. Jeg fandt en Lomvie, som jeg fotograferede i direkte modlys, derfor der sjove spil i vandet.

Den 1. oktober. - vejret er blevet efterårsagtig, og omkring 1000 Bramgæs er ankommet til Ribemarsken. - De holder til sammen med lige så mange Pibeænder, og en stor flok Hjejler og Ryler + det løse, på Jedsted enge forland, og de sidder allesammen på den samme græsmark i læ for vinden. Og der er virkelig trængsel i luften når de alle letter på én gang.
En Engryle sad og hvilede sig ganske tæt på vejen.
På Ribe Holme, som var en smule oversvømmet idag, spankulerede disse to Sortklirer rundt i det lave vand..
Når landmanden pløjer jorden, dumper mågerne ned fra himlen, i håb om at finde noget spiseligt..