202
Knopsvanen med X-faktor er skudt i Sjapmosen øst for Ribe den 20. april 2007