Vadehavscentret på sortsol tur på Vilslev diget. - billedet har jeg skudt den 14. september 2014