Stor Kobbersneppe på engene i Juvre på Rømø den 21. april 2014. Stor Kobbersneppe er efterhånden ved at være en sjælden ynglefugl herhjemme. Godt 500 ynglepar er der tilbage pga. at de våde enge forsvinder.