Den 17. maj - Så er der Stork i Inges storkerede på Haderslevvej igen. - Jeg kørte forbi derude ved 15.30 tiden, der var den igang med at gøre reden "klar" med halm og grene. - Det kunne jo være herligt hvis en mage dukkede op..

Den 15. maj - Det meste af dagen idag, har en enkelt Hvidvinget Terne holdt til ved Klæggravene ved Kammerslusen. En smuk fugl som mange fik set, og til aften var den væk igen.

Den 12. maj. - Der var sydlandsk stemning ved Hviding engsø idag, da fire Stylteløbere kom på éndags visit, og fouragerede sammen med Silkehejren. De blev spottet og meldt ud af to fuglekiggere fra Sjælland, og resten af dagen kom folk forbi for at få et kig på de elegante langbenede vadefugle.
Ved Yderbjerrum, på grusvejen op til Bjerrumgård, sad Havørnen og hvilede sig på en pæl.

Den 10. maj. - Fire Storke har de seneste dage opholdt sig ved Roager, og idag fangede jeg to af dem langt inde på en nysået mark. Den ene af dem ser ud til at være ringmærket i Tyskland.

Den 3. maj. - Idag ankom den Brogede Fluesnapper fra de varme lande, ved Ribe Østerå.

Den 2. maj. - Var idag lige en tur i Ribemarsken for at se om Hedehøgen skulle være ankommet. - Ingen Hedehøg, derimod var Grågæssene ude og præsentere årets afkom ved kammerslusen, mens Mosehornuglen hvilede sig på jagtforeningens skilt.