Sortand Melanitta nigra
I digegraven nord for Astrup engsø - den 13. december2015
Digegraven ved Kammerslusen - den 3, marts 2015
Låningsvejen - den 3. oktober 2014
Den sydøstlige fyldegrav på Mandø. - den 22. marts 2009