Hybrider og varianter
Ribe Holme - den 21. marts 2014 - denne Bramgås med hvidt hoved fandt jeg i en meget stor flok Bramgæs, desuden genfandt jeg hybriden herunder i samme flok..
Hillerup enge - den 10. marts 2014 (Blisgås x Bramgås)
Kammerslusen - den 24. april 2007 (Canadagås x Grågås)