Ederfugl Somateria mollissima
Rømødæmningen - den 24. februar 2017
Kammerslusen - den 2. februar 2016
Rømødæmningen - den 13. december2015
Rømødæmningen - den 26. september 2014
den 3. juli 2013 ved syd for Svaneke
den 22-5-2009 på Mandø..
Den 24-1-2009 - Fra Rømødæmningen