Hestesko-vandnymfe Coenagrion puella
Hønning mose (søen)- den 22. juni 2023