Tårnfalk Falco tinnunculus
Jedsted enge - den 29. september 2016
Ribe Holme - den 28. august 2016
Fladsåen - den 23. juli 2016
Astrup enge - den 23. januar 2016.
Låningsvejen til Mandø - den 27. september 2013
Kammerslusen - den 27. september 2013
Tårnfalk musende over Rejsbydiget den 2. januar 2008
Ribe kammersluse den 25-2-2010
den 17-10-2009