Rørdrum Botaurus stellaris
Vilslev klæggrave den 21. april 2014
Kammerslusen - den 20. januar 2013
v/Hillerup engevej - den 28. december 2012
Kammerslusen - den 7. februar 2010
Ballum sluse den 21. februar 2010