Havlit Clangula hyemalis
Lakolk strand - den 24. februar 2017
Lakolk strand - den 19. februar 2017