Fiskeørn Pandion haliaetus
Ribe Holme - den 23. april 2019
Kongeåslusen - den 11. oktober 2013
Ribe Holme - den 17. juli 2012
Gelsbro dambrug - den 22. april 2008
Gl. Hviding engsø - den 3. oktober 2010