Engsnarre Crex crex
Fæsted mose v/Ribe. - den 26. juni 2007