Sule Sula bassana
Ribe Holme - den 19.august 2014
Ved havnen i List på Sild. - den 1. august 2009
Helgoland - 2. juni 2011