Butsnudet frø Rana temporaria
Lindet skov. - den 24. september 2011.