Her kommer til ligge alt, lige fra Krondyr og Grævling til havesnegle og Klokkefrøer.

0o0


Agersnegl Deroceras agreste
Almindeligt firben Lacerta vivipara
Bisamrotte Ondatra zibethicus
Brud Mustela nivalis
Butsnudet frø Rana temporaria
Bæver Castor fiber
Grævling Meles meles
Gråsnegl Limax cinereo-niger
Gråsæl Halichoerus grypus
Hare Lepus europaeus
Havesnegl - Cepaea hortensis
Hermelin (Lækat) Mustela erminea
Hugorm Vipera berus
Husmår Martes foina
Ibirisk skovsnegl (dræbersnegl) Arion lusitanicus
Ilder Mustela putorius
Klokkefrø Bombina bombina
Kratsnegl - Arianta arbustorum
Krondyr Cervus elaphus
Kældersnegl - limax flavus
Leopardsnegl ( Plettet gråsnegl) Limax maximus
Lundsnegl - Cepaea nemoralis
Lækat (Hermelin) Mustela erminea
Markfirben Lacerta agilis
Mink Neovison vison (tidligere Mustela vison)
Muldvarp Talpa europaea
Mus
Mårhund Nyctereutes procyonoides
Nøgen havesnegl Arion hortensis
Odder Lutra lutra
Ulv Canis lupus
Vildkanin Oryctolagus cuniculus
Vildsvin Sus scrofa
Vinbjergsnegl Helix pomatia