Ribe Østerå er jo smuk sådan en sk...kold vinterdag ved solnedgang, og der overvintrer tusindvis af gæs og ænder og flere hundrede sang- og pibesvaner.

Hvert år kan man høre Rørdrummen pauke dernede fra rørskoven, og som ynglefugl er Hedehøgen efterhånden sikker hvert år. I efteråret kan man opleve "sort sol", hvor op mod 500.000 stære går til overnatning i rørskoven.

Men fra elværket i Tange, går disse 14 højspændingsledninger på tværs af åen, og mange fugle flyver ind i dem i skumringen og brækker vingerne.

Jeg har talt med flere af de jægere, der går på andejagt dernede, og de har alle set svaner eller gæs styrte ned efter sammenstød med ledningerne.

Sådan noget hører simpelthen ikke hjemme i et fuglereservat.. Så væk med dem.
-Og Ræven han rydder op om natten.

Jeg har det som om Sjapmosen lisom er "mit sted" - nok fordi mine tiptipolder har opdyrket heden deromkring, og min far, bedstefar og oldefar har dyrket jorden der går ned til Sjapmosen.Det er ikke det helt vilde Sjapmosen byder på, men Gråstrubet lappedykker og Lille Lappedykker er sikre ynglefugle hvert år, lisom over 50 fiskehejrer bruger den som spisekammer. ( det ser lidt imponerende ud når de alle letter på en gang.)
Min far overtog ejendommen derude i 1956. Han hegnede det hele ind med egepæle, og slog pigtråd på, og en del af det, står der stadig, omend de er ved at være lidt møre, men 50 år i jorden, det er ellers godt.

Varming hede er, sammen med Stavnager Plantage, Stensbæk og Endrupskov, en del af et meget stort skov/hede område.Varming hede var indtil 1999, mest en mørk og sort granskov, uden ret meget liv. Man kunne høre Sangdroslen og bogfinken, og en enkelt sortmejse. Orkanen i 1999, jævnede næsten hele skoven med jorden, kun ganske få træer overlevede, som det ses på billedet. Idag er det hele plantet til igen med både løv og nåletræ, så med tiden blir det en meget bedre skov. Hvor der før 1999 var næsten dødt, er der idag et vrimmel af småfugle, sommerfugle og insekter.Rødrygget Tornskade yngler overalt derude, lisom bynkefugl, tornsanger og skovpiber. Et par gange har jeg set Sortstrubet Bynkefugl med unger.

Munkesøen ligger kun et par kilometer fra hvor jeg bor, så jeg kommer der vel et par gange om ugen. Munkesøen er et af de sikre steder, hvis man vil høre Nattergalen. Først i maj kan man hør 5 - 8 syngende hanner. Går man ud på trægangbroen, fra P-pladsen, kan man komme ganske tæt på. De sidste tre år har der været "oversomrende" Sangsvaner i Munkesøen, og jeg tror det de vil begynde at yngle der iløbet af en overkommelig fremtid.

Iøvrigt er Fiskeørnen af og til på visit, da der er masser af Skaller og Suder i Søen..