- er en teknik, hvor man sætter 3-5 billeder sammen til ét billede, - ét normal belyst + 1-2 overbelyste, + 1-2 underbelyste. - Derved får man detaljer frem i henholdsvis skygge og højlys områderne.

HDRibe motiver....

Marsken.....